KOŠNJA IN GNOJENJE TRAVNATIH POVRŠIN

Tako podjetjem kot fizičnim osebam ponujamo redno ali občasno košnjo travnih površin, z odvozom organske zelene mase in listja. Površino ustrezno pokosimo z vrtno kosilnico, robove in kote pa obvezno popravimo z nahrbtno kosilnico na nitko. Okolico ustrezno očistimo, tako da za našo storitvijo ostane le negovana trata. Po dogovoru trato dognojujemo z založnimi gnojili, in sicer dvakrat do trikrat letno s trosilnikom. Spomladi poudarek namenimo dušiku, jeseni pa kaliju, ki je priporočljiv za utrjevanje travnih bilk, hkrati pa s tem zaviramo pojav snežne plesni.