REZ SADNIH DREVES

Pred rezjo in oblikovanjem krošnje moramo dobro poznati temeljne zakonitosti rasti ter rodne brste na posameznih sadnih drevesih. Pri sadnem drevju ločimo vegetativne brste, iz katerih se navadno razvijejo mladike, listi in generativne brste, iz katerih nastanejo cvetovi in po uspešni oprašitvi tudi plodovi. Rez izvedemo glede na željeno gojitveno obliko krošnje, bodisi iz vrst okroglih (piramidna ali kotlasta krošnja, vretenast grm, itd) ali ploščatih oblik (kordon, palmete, špalirji). Prvi dve leti po sajenju se osredotočimo predvsem na oblikovanje krošnje, kasneje pa rez usmerimo v redno vzdrževanje za optimalno rodnost.

Točen čas rezi je odvisen od posamezne vrste. Za večino vrst najprej opravimo zimsko rez, katera poteka med popolnim mirovanjem tik pred brstenjem, hkrati pa nam spodbuja tudi vegetativno rast. Priporočljivo je poseči tudi po poletni rezi, s katero osvetljujemo krošnjo in tako pospešimo boljšo fotosintetsko aktivnost listov, ter boljšo zorenje plodov.

Za zimsko rez do meseca marca, nam pišite na info@vrtnarstvostanonik.si