TISA (Taxus baccata)

Najbolj razširjena in vsesplošno uporabljena vrsta je Taxus baccata, sicer pa poznamo več različnih vrst, katere izvirajo iz Evrope, severozahodne Afrike in Bližnjega Vzhoda. V naravi navadno dosežejo 10 ali več metrov višine in visoko starost (tudi po več tisoč let). So dvodomne rastline, torej razlikujemo moške in ženske rastline. Moške rastline spoznamo po številnih rumenih cvetovih v pomladanskem času, ženske rastline pa po značilnih rdečih plodovih jeseni. Za razliko od ostalih iglavcev, semen ne tvori v storžih, temveč v plodovih. Skorja je rdečkasta, sprva gladka, nato pa s starostjo razpoka.

Temne zelene iglice dajo tej rastlini poseben poudarek. Zanimive pa so tudi sorte, katere imajo enoletne poganjke obarvane v zlatorumeni barvi (npr. Taxus baccata ‘Fastigiata Aurea’). Obrezujemo jih po potrebi, navadno pa konec pomladi in ponovno konec poletja. Dobro prenaša onesnaženo urbano okolje, kar jo uvršča v primerne rastline za parkovne nasade v mestih. Vsi deli tise so strupeni, z izjemo mesnatega ovoja okoli semena, ki je sladek, užiten. Ptice semen ne razgradijo, temveč jih enostavno izločijo in s tem poskrbijo za naravno širjenje vrste. Človeški prebavni sistem pa deluje nekoliko drugače in ta semena razgradi. Ob tem se sproščajo strupi, ki so lahko hitro usodni. V medicini se kot izoliran taksol, izvleček iz tise uporablja v boju proti rakavim obolenjem.

So zelo nezahtevne, počasi rastoče rastline, ki uspevajo tako v senci kot na močnem soncu. Lahko jih gojimo kot grmovnice ali drevesa, veliko vrednost pa imajo zaradi sposobnosti stalnega obnavljanja, saj jih lahko oblikujemo v najrazličnejše oblike. Na vrtnariji poleg navadnih in gnezdastih ponujamo tudi tise oblikovane v stožec, možno pa je po predhodnem naročilu dobiti tudi kroglaste, kvadratne, spiralne, stebričaste in bonsaj oblike. Izredno lepo se obnesejo kot vednozelen soliter v nekem okolju ali pa kot strižena živa meja. Kot zanimivost lahko navedemo, da eno najstarejših znanih živih mej sestavlja prav nasad tise, ki se nahaja v Veliki Britaniji. Ocenjujejo, da je stara približno 300 let, v višino pa meri več kot 12 metrov.

Delovni kolektiv Vrtnarstva Stanonik